Hvordan påvirker vi hverandre?

I forrige uke delte jeg et blogginnlegg om hvordan hesten kan la seg påvirke av en brå endring i vårt nervesystem. Men stemmer det egentlig at en hest alltid vil la seg påvirke negativt av et nervøst menneske? Annen forskning og erfaringer med hest i psykoterapi viser faktisk noe ganske annet.

I begynnelsen av uka delte jeg et blogginnlegg om hvordan vi påvirker hverandres nervesystem. Jeg refererte til en forskningsartikkel som også viste til at dette kanskje kan være tilfelle mellom hester og mennesker. I forskningsforsøket så det ut til at hestens puls økte samtidig med menneskets puls.

 

Det jeg synes var spennende med denne forskningen, var hvordan eksperimentet ble utført. Det var altså en gruppe hester som ble leid av ulike mennesker fra A til B fire ganger. Den fjerde gangen fikk deltakeren opplyst at det ville bli slått opp en paraply like før de ankom B. Det ble ingen paraply slått opp, men pulsen til mennesket som leide/red hesten steg likevel. Det gjorde pulsen til hesten også.

 

I eksperimentet var det bare mennesket som visste at det sannsynligvis ville bli slått opp en paraply nære B. Leier eller rir man en hest da, vet man så klart at dette vil sørge for en eller annen reaksjon. Fordi man kanskje ikke helt vet hva slags reaksjon, stiger pulsen. Kanskje den som leide/red også så for seg paraplyen bli slått opp, og hvordan hesten kanskje kom til å reagere?
Uansett hva det var, så tror jeg kanskje det var den bråe endringen i menneskets aktivering som gjorde hesten mer aktivert også. Det ble jo bare målt økt puls, så med andre ord snakker vi sannsynligvis om at hestekroppen forberedte seg. Den sanset endringen i mennesket, og gjorde seg klar for at noe kunne skje.

 

Men navnet på forskningsartikkelen er kanskje litt misvisende, for det er ikke sikkert det egentlig er selve menneskets nervøsitet hesten reagerer på, men den bråe endringen i menneskets aktivering. Fra normalpuls og avslappet kroppsspråk alle de tre gangene den ble leid fra A til B, til brått å endre seg. Det er jo særlig slike endringer hesten er designet for å fange opp. Det er ofte tegn som er viktige å fange opp, for å være forberedt for potensielle trusler.
Men er det egentlig sånn at hester alltid blir nervøse selv av å være rundt et nervøst menneske? Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke nervøsitet, eller økt puls, eller stresshormoner i mennesker, nødvendigvis skaper samme type aktivering i hester. Noen ganger gjør det absolutt det, mens andre ganger tror jeg det like godt kan være motsatt; nemlig at en trygg og avbalansert hest vil gå inn og å regulere mennesket ned og tilbake til en mer normal puls og likevekt i kroppen, ved å selv tilby dette.

 

Et annet spennende studie (Merkies et al., 2014) viser nemlig helt andre funn enn det svenske studiet med paraplyen. Her ble hestenes puls og atferd målt når de var løse sammen med mennesker i en rund paddock. Først sammen med mennesker som hadde høy puls på grunn av fysisk trening, så sammen med mennesker som hadde høy puls fordi de var redde for hester, og deretter sammen med mennesker som var trygge rundt hester og hadde normal puls. Puls og atferd ble også kontrollert ved at hestene ikke var sammen med mennesker.

 

Dette studiet viste interessante funn, nemlig at hestens puls var lavest når de var sammen med de to menneskegruppene som hadde høy puls. Av disse gruppene igjen var hestens puls lavest når de var sammen med mennesker som hadde høy puls fordi de var redde for hester.

 

Jeg synes ikke disse studiene kan sammenlignes i særlig grad, fordi de er utført og målt såpass ulikt. Men de sier begge noe om hvor viktig kontekst er for å forstå atferd og aktivering.

At hester ønsker stabilitet, ro og homeostase både i seg selv og individene rundt seg er jo ingen hemmelighet, og jeg tenker kanskje at hestene i dette studie nevnt her på et vis regulerer det nervøse menneske for å sørge for dette, enten bevisst eller ubevisst.

Uansett tror jeg begge disse studiene kan være med på å generelt sette søkelys på disse utrolig spennende punktene:

 

🍀 Nervesystemene våre «prater» uten tvil sammen, enten vi er klar over dette eller ikke, og enten det er snakk om menneske og menneske, hest og menneske eller hest og hest.

 

🍀 Vi har evne til å påvirke hverandre. I noen tilfeller er det kanskje vi som påvirker hesten og bidrar til at den regulerer seg ned (eller opp), mens i andre tilfeller er det hesten som bidrar til å regulere oss ned (eller opp).

 

Det å bli bevisst dette samspillet, og utforske det videre – fy søren så spennende det er! 🤩

Studie: Preliminary results suggest an influence of psychological and physiological stress in humans on horse heart rate and behavior. Journal of Veterinary Behavior, 9(5), 242-247. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jveb.2014.06.003

Jeg har skrevet bok!

I denne nye boka finner en rekke historier om samspill mellom hester og mennesker, som kanskje vil åpne opp for en annen forståelse av hestens atferd og responser, og gi rom for refleksjon rundt alt det hesten oppfatter ved oss, som vi ofte ikke er klar over selv.

Boka kan forhåndsbestilles nå, og er tilgjengelig fysisk fra slutten av november!

Les mer

Del: