Mindful oppvarming

Her er 11 små og enkle ting du kan gjøre i hverdagen for å skape en bedre relasjon med hesten.

To av de viktigste komponentene for en god relasjon med hesten er for meg følelsen vi kan gi hesten av at vi er bevisst tilstede med hele oss og at vi ser hestens små og subtile signaler. Men hvordan kan vi egentlig gjøre dette i praksis?

Her har jeg samle noen enkle ting som du kan gjøre i begynnelsen av enhver interaksjon med hesten, som kan være med på gi hesten opplevelsen av at du ser den og er tilstede med hele deg. En form for mindful oppvarming, kan du si. Det kan kanskje virke som veldig små ting å liste opp, men jeg tror ikke det på noe vis er små ting for en hest. 💞

1. Før du ankommer stallen, eller går ut til hesten, ta et minutt og sjekk inn med deg selv. Hva kjenner du på i dag? Er det noen spesiell følelse? Er det noe spesielt du kjenner i kroppen, på et spesielt sted? Hvor da? Hvor går tankene dine? Vandrer de hit og dit, eller er de opptatt av noe spesifikt? Det er ingenting du kjenner, føler eller tenker som er riktig eller feil, men bare det å bli bevisst at du kjenner, føler og tenker disse tingene, er en god oppvarming for tilstedeværelsen hesten trenger fra deg og din evne til å møte hesten på en kongruent, sannferdig måte.

2. Rett oppmerksomheten din mot hesten lenge før du normalt pleier å gjøre det. Legg merke til hvor hesten står i luftegården, hva den driver med og når den legger merke til deg. Fokuser på hesten, ikke alt annet som foregår.

3. Legg merke til når hesten legger merke til deg. Legg merke til alle små signaler hesten viser, fra hvordan den står med kroppen sin, til hvilken retning den ser i. Tenk at alt den gjør av disse små tegnene med kroppen sin, har en funksjon og er en form for kommunikasjon til deg, også selv om det ikke føles som om hesten har fått med seg at du er der (det har den).

4. Bruk tid. Vis for eksempel hesten at du ser den ved å stoppe opp litt når den endrer kroppsspråket sitt. La blikket ditt vike fra hesten innimellom, slik hesten lar blikket sitt naturlig vike før den kanskje setter seg i bevegelse mot deg. Dette er ofte små tegn hesten viser for kommunikasjon og ønske om en hyggelig sosial interaksjon med deg. Vær bevisst ditt eget kroppspråk. Når du stopper opp, puster ut, tar et steg tilbake, og når du beveger deg mot hesten. Klarer du å registrere hva kroppen din gjør hele veien? Det gjør hesten.

5. La hesten få veilede i hilsingen. Ikke forsyn deg umiddelbart med å bevege deg inn i hestens personlige rom eller klapp på den der du helst ønsker. La den få tid til å invitere deg helt inn og kommunisere til deg om den ønsker at du klapper på den eller ikke. Tenk at begge deler er like greit.

6. Når du skal ta på grimen, gjør det med din fulle oppmerksomhet. Vær bevisst. Hver eneste lille del av å ta på grimen får du med deg. Legg merke til hestens tegn når du tar på grimen. De er viktig informasjon. Hesten vil legge merke til at du legger merke til.

7. Bruk tid gjennom porten. Vær nøye og bevisst. Kommer det mange andre hester føler du kanskje for å skyndte deg ut, men kanskje du heller kan være såpass i forkant at du ser at dette er i ferd med å skje, før det skjer? Kanskje du da kan stoppe de andre hestene før de kommer bort til porten? Kanskje du kan lage et romslig vern rundt hesten du holder i grime og leietau, så den kan føle seg trygg sammen med deg? Hvis du ikke kan det, men bare evner å registrere at det skjer, kanskje det kan være en ting du kan jobbe med på et annet tidspunkt?

8. Legg merke til hestens aktiveringsnivå mens du leier bort til stallen. Hva er den opptatt av? Hvordan beveger den seg? Hvilke signaler sender den ut? Er den avslappet eller anspent? Hvor går oppmerksomheten dens? Er det på noe du også burde legge merke til, så du kan være proaktiv, i forkant, hvis det trengs?

9. Når du steller hesten, kan du vie hele din oppmerksomhet til hesten og det du gjør? Kan du la hestens små tegn guide deg til hvordan du skal børste? Kan du lese de små tegnene hesten viser om at et sted er behagelig, mens et annet sted ikke er fullt så godt? Kan du tilpasse litt, forstå at hesten er mer følsom enkelte steder på kroppen enn andre steder? Kan du formidle, gjennom endringene du gjør, at du ser disse små signalene fra hesten? Og kan du la hesten få kommunisere sannferdig? Kan den få formidle at noe var godt, og at noe var mindre godt, og kan begge deler være helt i orden at hesten formidler?

10. Når du saler på, kan du legge merke til hvordan hesten responderer på paden, salen og gjordten? Skifter den fokus til noe annet, virker den rastløs, driver den med rar malplassert atferd, eller står den stille og avslappet? Når du bøyer deg for å ta etter gjordten, kan du gjøre det på en mindful måte? Legge merke til hestens kroppsråk, ansiktsuttrykk og grad av spenninger? Kan du mentalt spørre hesten «er det greit?» for hver ting du gjør, og på den måten vise hesten at du er tilstede i hver eneste bevegelse du gjør i denne prosessen?

11. Du har sikkert en plan om dagens økt. Hva du vil trene på, om dere skal ut på tur, eller kanskje en liten økt på banen. Klarer du å være fleksibel med planen din? Husker du på at hesten, som deg, kan ha dager hvor den ikke er helt i form fysisk, eller sliten mentalt, eller mer anspent på grunn av været eller noe som har skjedd tidligere på dagen? Klarer du å tilpasse planen din litt, sånn at den ikke bare passer med hvordan du har det den dagen, men også med hvordan hesten har det?

Dette er langt fra store ting, men små, vennlige gester som hesten uten tvil vil legge merke til. Den vil også legge merke til at du begynner å legger merke til. Den vil merke at du er bevisst, og at du ser den. For hesten tror jeg dette vil vitne om at du er tilstede i øyeblikket, og det er kanskje den aller viktigste egenskapen en hest søker for å kunne føle seg trygg i vårt nærvær.

❤️

Foto: Samirah Hohl

(Inspirert av et FB-innlegg fra Amy Skinner)

NY BOK!

Jeg har skrevet bok! Og i denne boka finner en rekke historier om samspill mellom hester og mennesker, som kanskje vil åpne opp for en annen forståelse av hestens atferd, og gi rom for refleksjon rundt alt det hesten oppfatter ved deg, som du kanskje ikke er bevisst?

Les mer

Del: