Han prøver ikke å komme unna, teste eller vinne. Hans hjerne bearbeider ikke ting slik som vår. Han tar inn – alt – og responderer på det. Hans respons er sannferdig. Det er svaret på hvordan han har det. Hva han føler. Og hva han trenger.

«Ikke la han komme unna med det der»

«Han får ikke lov til å oppføre seg sånn»

«Han liker å teste rytteren sin»

«Han skal respektere deg. Ellers vil han forsøke å skaffe seg overtaket over deg»

«Du kan ikke gå av når han gjør sånn. Da har han vunnet»

«Du må være strengere. Ellers gidder han ikke å høre på deg.»

Når du hører disse setningene.

Fra andre mennesker.

Så husk da på

At de ikke kommer fra hesten

Men fra noen andre

Som tenker, tolker og analyserer akkurat som deg.

De setningene vil aldri komme fra han.

For han er bare

En hest.

Han forsøker bare å kommunisere noe om hvordan han har det, i det øyeblikket som han er i.

Kanskje han kommuniserer noe om mangel på forståelse for det du ber han om å gjøre?

Eller kanskje han kommuniserer om utrygghet rundt måten du ber han om å gjøre det på?

Kanskje han kommuniserer noe om mangel på trygghet – generelt? Eller kanskje han kommuniserer om smerte, eller tidligere erfaringer forbundet med smerte?

Kanskje han kommuniserer om ting han føler han trenger? Eller mangel på tydelighet fra deg?

Kanskje han kommuniserer noe om sine tidligere opplevelser og lærdommer? Kanskje han kommuniserer om mangel på korrekt ernæring, ikke nok fysisk stimuli, for lite fysisk kontakt med andre hester?

Eller kanskje han kommuniserer noe om hva han sanser fra deg? Om dine frykter, dine utryggheter, dine triggere, dine traumer, dine tidligere erfaringer, dine assosiasjoner?

Kanskje han kommuniserer noe om dine rideferdigheter, eller mangel på? Kanskje han kommuniserer noe om din timing? Din balanse? Din ettergift? Din tilstedeværelse? Din forståelse av hvordan han lærer nye ting?

Eller kanskje han kommuniserer mangelen på noe av det?

Uansett hva det er fra han, så er det kommunikasjon.

Det er ikke respektløshet. Det er ikke en situasjon han forsøker å vinne, det er ikke et overtak han ønsker seg, det er ingen lover han bevisst velger å bryte.

Det er bare kommunikasjon. Språk. Hans ord. Om øyeblikket som han er i. Hva han kjenner på. Føler. Sanser.

Trenger.

For alt han gjør, er kommunikasjon.

Alt han ikke gjør, er også kommunikasjon.

Han prøver ikke å komme unna, teste eller vinne. Hans hjerne bearbeider ikke ting slik som vår. Han tar inn – alt – og responderer på det. Hans respons er sannferdig. Det er svaret på hvordan han har det. Hva han føler. Og hva han trenger.

Han bare er.

En hest.

Med hele seg.

Og alt han gjør.

Og det er noen ganger

Så altfor lett å glemme.

🧡

Del: