17 punkter for bedre relasjon

I våres holdt jeg to dagskurs i Sørkedalen og etterpå noterte jeg ned 17 punkter som oppsummerte dagene for meg. De dukket opp i feeden min her om dagen, og når jeg leste gjennom dem fikk jeg følelsen av at de kanskje kan være til nytte for flere.

Så her er 17 punkter som kanskje kan være med å bedre relasjon og kommunikasjon mellom deg og hesten (i tilfeldig rekkefølge)

1. Jobb med de små tingene

Alle store ting er bygget opp av små ting, små momenter. Jobb med dem hver for seg først og ta små steg fremover. Så kan du sette momentene sammen igjen.

2. Hengertrening skal være:

Hyggelig, stressfritt og gi hesten gode følelser og en positiv assosiasjon til hengeren. Adrenalin, makt, for mye fart, press og hjelpemidler skaper ikke et trygt rom. Når du tenker på henger, tenk på ro og avslapning i hesten.

3. #koblepåhesten

Kan ikke hesten være med deg? Har den fokus på alt mulig annet? Rastløs? Hva hvis du er med den i stedet? Blender inn med den, matcher din idé med hestens idé, går sammen med den i stedet? Hva skjer da? (for konkret eksempel, sjekk video i Facebook-gruppen Relasjonell horsemanship med Trine Bøhnsdalen)

4. Bli bevisst ditt eget kroppspråk

Hester snakker med kroppsspråk. Med energi og intensjon. Vi har også et kroppsspråk, men er ofte ikke bevisste dette kroppsspråket selv. Og da mister vi en viktig måte å kommunisere med hesten på. Det å bli bevisst vårt eget kroppspråk er første steg. Det er steget vi må ta før vi kan kreve at hesten skal «respektere vår plass», og vårt kroppspråk generelt.

5. Send energien din dit hesten ikke skal gå

Send energien dit hesten ikke skal gå – i stedet for direkte mot hesten. Det er både tydelig og lite konfronterende for hesten. Og så er det mye lettere for deg å være tydelig.

6. Bruk hestens ønske om å spare energi bevisst

De aller fleste hester er energisparere. Dette kan du bruke bevisst. Hvor er det jobb/trening/arbeid for hesten, og hvor er det hvile/pause? Er du konkret med dette kan du bruke prinsippet i mange ulike situasjoner.

7. Anerkjenn hestens respons

Pust ut og ta et steg tilbake. Vis det med hele kroppen din. Respons og ettergift. Og respons kan bare være en følelse. En tanke. Forsøk å anerkjenne dette. Før den faktiske bevegelsen.

8. Anerkjenn hestens måte å kommunisere på

Inviterer hesten deg inn for å ta på grima – gå inn og ta på grima. Viser hesten at den vurderer å vike unna – stopp og ta et steg tilbake. Vis hesten at du ser og anerkjenner dens signaler, atferden den viser som er språket, «ordene» den har for å formidle det den kjenner på.

9. Hva er det som gjør hesten trygg? Jeg tror det er kommunikasjon. Følelsen av å bli sett, møtt og hørt på sine små og subtile signaler.

Det å kunne være med individer som ser, forstår, hører og lytter til den. Enten det er andre hester eller mennesker.

10. Ha en plan. Vi entusiasme over den!

Ha en plan, led med eksempel og energi. Stopper du og stirrer hesten i øynene mens du drar i tauet er det lite tydelighet i deg om hvor du vil dere skal gå sammen. Har du en plan, noe du gleder deg til å gjøre, er energien din mye enklere å følge for hesten.

11. Før du agerer på hestens atferd:

Kanskje det dukker opp situasjoner hvor du ser i hesten ting som treffer inni deg. Kanskje du ser likheter med noe hos deg selv noe som bare du kjenner, og som ikke er så lett for andre å se?

Eller kanskje du ser det stikk motsatte i hesten, og det oppriver deg?

Eller kanskje du opplever atferd som trigger noe inni deg?

Det kan være mye forskjellig. Men når dette skjer, så stopp opp litt. Før du agerer på det hesten viser, så tenk over muligheten på om dette kan komme fra deg, og om det kan være hestens respons på hva den kjenner fra deg? Kanskje kan du endre ting bare ved å bli bevisst hva som foregår i deg selv, aller først?

12. Det er ikke vi som kan bestemme hva som er belønning for en hest i ulike situasjoner.

Det er det kun hesten som kan.

13. Vær bevisst hva slags hjelpere du bruker, når og i hvilken rekkefølge. Vær systematisk og klar.

Vær tydelig med hjelperne dine, enten du rir eller er på bakken. Ha en plan med dem. Vit hvilke lyder du bruker, og til hva. Hvilken rekkefølge du gjør hva i. Gjør det systematisk. Gjør det forståelig. Gjør det enkelt. Og gjør det samme hver eneste gang. Da blir det lett for hesten å forstå.

14. Atferd er hestens språk. Det er sånn den kommuniserer om hvordan den har det.

Hvis noen sier at det feks. ikke er lov for hesten å være sur under påsaling eller tilsvarende – da har man kanskje gått glipp av muligheten til å vise hesten at man forstår dens forsøk på å formidle noe som er viktig for den. Hvis vi ignorer språket til hesten, forteller vi den at vi er uoppmerksomme. Grovt oversatt forteller vi for hesten at vi ikke er nærverende og brevisste og at vi er utrygge å være rundt. Og det kan skape mange utfordringer i ulike situasjoner.

15. Endrer vi måten vi ser ulike situasjoner på, så endrer ofte situasjonene seg også.

Med én gang vi har gjort oss opp en mening om hvordan en hest er – så har vi tolket noe. Selv om vi er helt sikre, har vi fortsatt tolket, gjennom våre egne brilleglass. Er vi for sikre, mister vi evnen til å klare å se at det kanskje kan være andre måter å se det på. Og det kan jo hende, at det vi tolker at hesten er, kanskje ikke alltid er sannheten? Det å tørre å være åpen, undrende og se på om det kan være andre muligheter, andre måter å lese atferden på enn man selv har kommet fram til, det kan endre hele situasjonen – og hele relasjonen. Endrer vi måten vi ser ulike situasjoner på, så endrer ofte situasjonene seg også.

16. Hvordan kan du gjøre det enklere for hesten å forstå?

Hva hvis den ikke forstår? Du spør den om noe og den forstår ikke og du har lært at du skal gjøre sånn for å få hesten til å gjøre sånn. Tenk utenfor boksen! Tenk: Hvordan kan du gjøre det enklere for hesten å forstå? Kan du koble sammen øvelser? Kan du forenkle øvelsene enda mer? Eller gjøre den nye måten å spørre på først, og så en måte som hjelper hesten å forstå etterpå? Eller trenger hesten å lære noe annet først, for å kunne gjøre det du spør om? Det er ikke svart hvitt. Det er ikke alltid rett/galt. Vi må tørre å eksperimentere. Tørre å utforske, hjelpe den hesten vi har, her og nå. Ikke bli fastlåst helt i systemer, men se individet og tenke: Hvordan kan jeg gjøre dette enklest mulig for deg?

17. Avslutt på topp.

Avslutt midt i den beste vendingen. En hot quit. Avslutt med det du ville ønsket å vise fram på konkurransebanen. Når du kjenner hesten forbereder seg på å tilby noe helt fantastisk! Det er da du stopper opp. Puster ut. Og sier: «Wow! FOR en stjerne du er!» Og så la hesten få avslutte økta med denne gode, positive følelsen inni seg, som den bærer med seg helt til neste økt.

For hesten