Hengertrygging & hengertrening!

350 kr. / 14 dagers tilgang

Et webinar for deg som ønsker å gjøre hengertreningen enklere og tryggere både for deg selv og hesten. Her får du gode, enkle prinsipper for både hengertrygging og hengertrening.

I dette webinaret vil du blant annet lære om:

  • Fire faktorer som påvirker hengerlastingen

  • Vanlige henger-stressorer og stressor-stabler

  • Viktigheten av å tømme spenningsbegeret

  • Forskjellen på trening og trygging og hva som er viktig å huske på med dette

  • Hva som skjer når hestens forsvars-responser iverksettes

  • Den viktige faktoren: Deg

  • Et dykk ned i ulike lasteteknikker og metoder for å be hesten gå på

  • Vanlige utfordringer og hvordan løse dem

  • Sikkerhet, verktøy, nødsituasjoner mm.

Og mye mer!

Kjøp tilgang her:

Betaling for tilgang til webinaret gjøres med valgfritt kredittkort (Visa el). For deg som ikke ønsker å betale over nett kan du velge manuell betaling til konto, da må du også sende din fakturaadresse på mail til post@trinebohnsdalen.no. Merk at det tilkommer et fakturagebyr på 35 kr. Uansett betalingsmetode får du umiddelbart tilgang til webinaret.