Leksjon 10: Praktisk implementering – Tilvenning til noe skummelt