Leksjon 7: Selvregulering – Følelser og kongruens

Følelser og kongruens

I denne leksjonen ser vi litt på effekten og forståelsen av følelser (både våre og hestens), hva kongruens er og hvorfor dette er et viktig begrep i all samspill med hest.

(Mer materiale under videoen)

Emosjonelt stabil og gode følelser i kroppen

I filmsnuttene under ser du Tristan Tucker og Yvet Blokesch (Featherlight Horsemanship) som begge er gode hestemennesker å studere når det gjelder å være emosjonell stabil uansett atferd hesten viser (se video av Tristan) og det å kunne ha gode, positive følelser i kroppen uansett hva hesten viser (se video av Yvet). Til inspirasjon!

Videosnuttene er hentet fra videoer som ligger offentlig på deres Facebook-sider

Hestens evne til å lese oss

Denne videosnutten er egentlig ment som en forklaring på hvordan hestefasilitert psykoterapi fungerer, men den gir samtidig et visuelt bilde av hvorfor denne Modulen er så viktig uansett om vi snakker om generell samspill med hest, eller et mer konkret arbeid med å utvide hestens komfortsone. Ved å bli mer bevisst hva som foregår i oss selv og jobbe med å regulere dette, vil vi mye bedre kunne være en ressurs, støtte og trygghet for hesten.