Leksjon 6: Selvregulering – Endre narrativet

Å endre narrativet

Det er et utsagn som heter «vi blir hva vi tenker» og det er i stor grad sant. Store deler av personligheten vår er gjemt i hukommelsen av hvem vi er. Hadde vi ikke husket noe, hvordan skulle vi da visst hvem vi var?

Når vi tenker mye på noe, så oppsluker dette oss. Når vi snakker mye om noe, så oppsluker dette oss. Måten vi tenker om noe på, blir til sannheter og vi tolker dette som riktig og nøytralt. Men hjernen er ikke helt til å stole på. Den er kompleks på mange måter, men også veldig enkel. Jo mer vi tenker, fokuserer og grubler over ting, på spesifikke måter, jo mer oppslukt blir vi av dette. Og det kan være en fallgruve med hester når det vi tenker på og som oppsluker oss ofte er alle de tingene som har gått dårlig, eller alle de mulige scenariene vi ser for oss som kanskje ikke vil gå bra.

I denne leksjonen ser vi litt på måter vi kan ta litt kontroll over egne tankemønstre på, slik at vi kan begynne å styre hjernen litt i retninger som hjelper oss med å bli tryggere, og ikke motsatt.

Why worry?

Enkel og inspirerende livsvisdom for utfordringene våre med hesten (eller livet generelt): Hva kan du endre og hva kan du egentlig ikke gjøre noe med?