Leksjon 5: Selvregulering – Å berolige seg selv

Å berolige seg selv

I mange situasjoner med hest (og generelt i livet) vil vi kjenne på en økende aktivering i oss selv. Pulsen stiger av ulik grunn og vi kjenner at kroppen forbereder seg for action. Dette er helt naturlige fysiologiske responser som ofte skjer mange ganger i løpet av en dag eller en uke. Noen ganger er det helt riktig av kroppen utifra situasjonen vi er i, mens andre ganger er det egentlig ikke en så utrygg situasjon som kroppen og hjernen skal ha det til. Da kan det være godt å ha noen konkrete verktøy man kan ta i bruk for å berolige seg selv. Et av de sterkeste og mest effektive verktøyene vi har til dette – er pusten.