Leksjon 7: Komfortsoneutvidelse 4 – Komfortsoneutvidelse gjennom læring

Komfortsoneutvidelse gjennom læring

Veldig ofte handler komfortsoneutvidelse om å lære hesten nye ting. Da er det viktig å ha en grunnforståelse for hvordan læring skjer og hvilke prosedyrer vi ønsker å benytte oss av.