Leksjon 4: Selvregulering – Oppmerksom tilstedeværelse

Oppmerksom tilstedeværelse

Å være tilstede er noe det snakkes mye om i disse dager med hester, men det er ofte litt uklart hvordan vi kan hjelpe oss selv med dette. I denne leksjonen får du noen konkrete tips til hvordan du kan hente deg selv tilbake til her og nå, og grunnen til hvorfor dette er så viktig i samspill med hesten. Vi ser også litt på måter å forankre/jorde deg selv når du kjenner at situasjonen eller hesten trenger det.

Å finne ro

I filmklippet under er et eksempel på en jordingsøvelse jeg kan benytte i mange situasjoner før jeg begynner å jobbe med noe som helst. Det handler om å hjelpe hesten med å finne tilbake til baseline, dette startpunktet hvor det er fravær av stress i hesten. Rent konkret kan det ofte bety at hesten klarer å stå stille og være til stede i situasjonen sammen med meg.

Her benytter jeg meg av en del av teknikkene som vi går gjennom i denne modulen. Jeg jorder meg, benytter pusten, roer meg selv, skaper en ramme, bruker tid og tilbyr den følelsen jeg ønsker hesten skal finne.

Som alltid er det viktig å huske på at konkrete øvelser i seg selv ikke løser noe som helst, det er konteksten og evnen til å lese hvilke øvelser som kan passe til hvilke situasjoner/hester/miljø osv. som er avgjørende.