Leksjon 6: Komfortsoneutvidelse 3 – BATBuG – en effektiv taktikk

BATBuG

En nærmere introduksjon til BATBuG og momentene i taktikken.