Leksjon 3: Selvregulering – Hva skjer i deg?

Hva skjer i deg?

Å bli bevisst hva som foregår i deg selv er viktig for å samhandle godt med hesten, fordi hesten er designet fra naturens side til å fange dette opp. Det blir fort knute på tråden hvis det hesten sanser fra oss er noe vi selv ikke aner noe om. 😅  I denne leksjonen går vi nærmere inn på dette og du blant annet få tips om en fysisk innsjekk du kan gjøre før du skal være med hesten, og underveis når du har behov for det.

Hesten vet. Alle hester vet

I lydfilen under her kan du høre en av tekstene fra boka BEVISST. Den er hentet fra kapittel 9 – Om tilstedeværelse og omhandler dette med at hester, alle hester, vet umiddelbart hvor tilstede vi er og hvor bevisste, eller ubevisste, vi er – både det vi fysisk gjør med kroppen vår, hjelperne våre og andre praktiske ting. Jeg tror at alle hester registrerer denne manglende tilstedeværelsen hos oss. Noen hester har nok lært seg å omgås oss på tross av dette, men jeg er overbevist om at du har, eller vil møte, hester som vil reagere stort på dette.

Når vi ikke er bevisste hva vi gjør og hvordan vi gjør ting, så vet hesten at vi ikke er bevisste hva vi gjør og hvordan vi gjør ting. Dette, tror jeg, er en av de aller største grunnene til at mange hester ikke føler seg helt trygge rundt oss.

Tenk selv – hvordan er det å være sammen med mennesker som ikke fanger opp alle de små og viktige nyansene i en samtale, eller ting som blir sagt uten ord? Det kan oppleves ganske utrygt, kan det ikke? Kanskje det ender med at vi selv bare skrur litt av og konkluderer med at dette mennesket ikke er helt tilstede? Sånn tror jeg ofte hester gjør med oss.

Du kan begynne å endre dette på mange ulike måter. Det ene er å bli mer bevisst alt som foregår i deg, det andre er å bli mer bevisst hestens små signaler og det tredje er å vise hesten at du ser små endringer og små signaler, noe vi kommer nærmere inn på i Modul 3.

(Hør teksten ved å klikke på lydfilen under bokbildet)