Leksjon 5: Komfortsoneutvidelse 2 – Gradvis eksponering/tilvenning/desensitivisering

Komfortsoneutvidelse 2: Gradvis eksponering/tilvenning/desensitivisering

I denne leksjonen ser vi nærmere på ulike metoder å benytte seg av for å gradvis tilvenne hesten stiumuli den er utrygg på. Stimuli kan være alt mulig som påvirker sansene til hesten, fra plastposer, til utstyr, til vann, til å gå inn i en skummel boks, henger eller helt andre ting. I leksjonen nevner jeg ulike tilnærminger. Tenk at det ikke er én tilnærming alene som er best/riktig, men se på dem som verktøy som kan tilpasses og benyttes i ulike situasjoner.