Leksjon 2: Om selvregulering

Selvregulering

Selvregulering er i korte trekk vår evne til å styre og regulere våre følelser, tanker og handlinger. Selvregulering spiller en avgjørende rolle i vår samhandling med hesten og har ofte veldig stor betydning, selv om søkelyset i det meste av hestetrening rettes mot hesten. Mangel på selvregulering er veldig ofte grunnen til mange utfordringer vi har i relasjon med hesten. I denne leksjonen får du en introduksjon til hva selvregulering handler om og viktigheten av dette.