Leksjon 10: Sosial støtte og samregulering

Sosial støtte og samregulering

Sosial støtte har vært nevnt i flere leksjoner tidligere. I denne korte leksjonen oppsummerer vi viktigheten av dette, og viktigheten av det som kalles for samregulering.