Introduksjon til Modul 3

Velkommen til Modul 3!

I denne modulen ser vi mer på konkrete måter å jobbe med komfortsoneutvidelse på!