Leksjon 3: Energihåndtering

Energi er ikke farlig!

I denne leksjonen snakker vi litt om dette med energi i hesten og hvordan det er både nødvendig og avgjørende for alt vi ønsker å gjøre. Vi ser også på ulike måter å håndtere hestens energi på når den kommer litt utenfor sin komfortsone.

Håndtering av energi

I videoen under, med fullblodshoppa Mira, så er vi et stykke utenfor hennes komfortsone så hun er nokså aktivert og skvetter raskt av ukjent stimuli. Jeg jobber med verktøy fra Modul 2 (jorder meg selv, stabilt kroppspråk, endrer meg ikke emosjonelt, fortsatt god/glad energi mm.). Jeg er i forkant, nøytraliserer energien litt og gir henne et sted å gå med den. Trenger hun å stå stille for å orientere seg så «kobler jeg på» det, dvs. at jeg ser at hun trenger det og speiler henne, stopper samtidig med henne og står så lenge hun trenger. Jeg bruker mye tid på å vente og det er helt bevisst. Etterhvert flytter jeg fokus over på enkle oppgaver og leter etter ting hun gjør bra som jeg kan formidle til henne.